Πιστεύουμε πως στοχεύοντας βαθύτερα, επιτυγχάνουμε μια όμορφη επιδερμίδα και με διάρκεια! Γνωρίστε το DF της @environskincare, που εφαρμόζεται ανώδυνα και με ασφάλεια στο ιατρείο μας. Το DF προκύπτει από τα αρχικά του ονόματος του ιδρυτή της Environ, dr. Des Fernandez, πλαστικού χειρουργού που ξεκίνησε από τη Νότια...

Η τεχνική Vertical MACS Lift προσφέρει απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα με ασφάλεια και άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα. Σήμερα δεν υπάρχει κανένας απο- λύτως λόγος να περιμένουμε έως την πλήρη χαλάρωση και πτώση του προσώπου σε μεγάλη πια ηλικία ώστε να φροντίσουμε την εικόνα μας. Οι σύγχρονες τεχνικές...