Τι είναι η γναθοπλαστική;

Ένα όμορφο, συμμετρικό πρόσωπο χαρακτηρίζεται από ισορροπημένα, αρμονικά χαρακτηριστικά. Συχνά, στην περίοδο της ανάπτυξης ενός ανθρώπου η άνω και η κάτω γνάθος αναπτύσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς ενώ, κάποιες φορές, η διαφορά στις δύο γνάθους οφείλεται σε ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: δεν υπάρχει σωστή σύγκλιση στις δύο γνάθους γεγονός που συνεπάγεται όχι μόνο αισθητικά προβλήματα αλλά και λειτουργικά, όπως δυσκολία στο μάσημα, την ομιλία, την αναπνοή. Η επέμβαση που διορθώνει την άνω και/ή κάτω γνάθο ώστε να συναντώνται σωστά ονομάζεται γναθοπλασιτκή.

Σε ποιον απευθύνεται;

Η γναθοπλαστική αφορά τους ασθενείς των οποίων η γνάθος δεν είναι σε σωστή θέση, είτε εξαιτίας κάποιου ατυχήματος είτε εξαιτίας ελλιπούς ανάπτυξής τους, είτε εκ γενετής. Ο ιδανικός ασθενής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή του, να είναι υγιής και να έχει ρεαλιστικές προσδοκίες. Θα πρέπει να γνωρίζει επίσης ότι η διαδικασία διόρθωσης των γνάθων απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και σωστό σχεδιασμό. Το πιθανότερο είναι να χρειαστεί οδοντιατρικές και ορθοδοντικές εργασίες πριν αλλά και μετά την επέμβαση ώστε να έχει σωστό αποτέλεσμα και άψογη λειτουργία των γνάθων.

Τι πρέπει να γνωρίζω;

Η συγκεκριμένη επέμβαση γίνεται σε οργανωμένη κλινική, με γενική αναισθησία και απαιτεί την παραμονή του ασθενή για ένα ή δύο βράδια. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό ώστε να είναι πλήρως εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε ασθενή ξεχωριστά. Ανάλογα με την περίπτωση η γιατρός θα αποφασίσει αν χρειάζεται διόρθωση η άνω γνάθος, η κάτω ή και οι δύο. Στην περίπτωση που γίνεται επέμβαση άνω γνάθου η γιατρός θα παρέμβει στα οστά πάνω από τα δόντια ώστε να μετακινήσει τη γνάθο αλλά και την άνω οδοντοστοιχία σε θέση που να συγκλίνουν με την κάτω γνάθο και οδοντοστοιχία αντίστοιχα. Παρόμοια διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και στην κάτω γνάθο ή και στις δύο γνάθους ταυτόχρονα, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η επέμβαση γίνεται στο εσωτερικό του στόματος ώστε να μην υπάρχουν ορατά σημάδια. Συχνά για να είναι άψογο το αποτέλεσμα μπορεί να χρειαστεί και χειρουργική παρέμβαση στο πιγούνι, όταν αυτό είναι πολύ μικρό και προκαλεί δυσμορφία στο προφίλ του προσώπου αλλά επηρεάζει και τη λειτουργία της κάτω γνάθου.

Πόσο διαρκεί η αποθεραπεία;

Μετά την γναθοπλαστική ο ασθενής νιώθει πόνο που περιορίζεται με παυσίπονα και, ανάλογα με την έκταση της επέμβασης, μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του σε 1 έως 3 εβδομάδες. Επιπλέον, παρατηρεί και οίδημα που υποχωρεί σταδιακά. Ο ασθενής θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη διατροφή με υγρές και μαλακές τροφές για ένα διάστημα μέχρι να περάσει στην κανονικότητα της ενώ καλό είναι να αποφεύγει την έντονη σωματική άσκηση. Τα αποτελέσματα της επέμβασης είναι άμεσα ορατά όμως εμφανίζονται πλήρως μετά από 6 εβδομάδες, διάστημα που χρειάζεται συνήθως για πλήρη ανάρρωση. Το αποτέλεσμα της γναθοπλαστικής είναι μόνιμο και βελτιώνεται ακόμη περισσότερο εφόσον ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες ορθοδοντικές εργασίες.