Δραστική Ανανέωση – Η τεχνική Vertical Macs Lift

Δραστική Ανανέωση – Η τεχνική Vertical Macs Lift

Η τεχνική Vertical MACS Lift προσφέρει απόλυτα φυσικό αποτέλεσμα με ασφάλεια και άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα.

Σήμερα δεν υπάρχει κανένας απο- λύτως λόγος να περιμένουμε έως την πλήρη χαλάρωση και πτώση του προσώπου σε μεγάλη πια ηλικία ώστε να φροντίσουμε την εικόνα μας. Οι σύγχρονες τεχνικές πλαστικής χειρουργικής μπορούν να δώσουν εξαιρετικά φυσικά αποτελέσματα ανανέωσης σε όλες τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες, που θέλουν να δείχνουν νέοι, όπως άλλωστε και αισθάνονται, όταν είναι πλέον 45-60 ετών.

Η τεχνική
Συχνά οι μη επεμβατικές θεραπείες δεν μπορούν να δώσουν την αποτελεσματικότητα που επιθυμούμε με τη φυσικότητα που απαιτούμε στην ανόρθω- ση του προσώπου. Εκεί ακριβώς έρχονται οι νέες επεμβατικές τεχνικές, όπως η εξελιγμένη V MACS Lift, που προσφέρει απόλυτα φυσική εικόνα με μέ- γιστη ασφάλεια, μεγάλη διάρκεια στον χρόνο, άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα και με τομές τόσο αόρατες, που με δυσκολία τις διακρίνει ακόμη και ο κομμωτής μας. Η φυσικότητα του αποτελέσματος εξασφαλίζεται από την τεχνική που ανορθώνει το πρόσωπο με φορά προς τα πάνω και όχι προς τα πλάγια, όπως κάποτε συνηθιζόταν, και με την εφαρ- μογή της λιπογλυπτικής, που αφαιρεί το λίπος από εκεί όπου περισσεύει και το τοποθετεί εκεί όπου χρει- άζεται για ενίσχυση της φωτεινότητας και της λάμψης. Επιπλέον, η τομή πραγματοποιείται μόνο πίσω από τον τράγο του αφτιού, χωρίς να επεκτείνεται πίσω από αυτό, και μέσα στο τριχωτό της κεφαλής. Κατά τη διαδικασία ανορθώνονται οι βαθύτεροι ιστοί (SMAS) και όχι μόνο το δέρμα, κάτι που προσφέρει διάρκεια αποτελέσματος 7-20 χρόνια.

Οι λεπτομέρειες

Με το V MACS Lift το πρόσωπο φαίνεται υγιές, ξε- κούραστο και φωτεινό, καθώς δεν παρουσιάζεται άδειο και ξερό, όπως στα παλαιού τύπου lift. Το εξαιρετικά φυσικό αποτέλεσμα συμπληρώνεται από την απόλυτα προσωποποιημένη προσέγγιση και από την άμεση επιστροφή στην καθημερινότητα. Με την εξελιγμένη αυτή τεχνική μπορούμε να βγούμε από το σπίτι από την επόμενη κιόλας μέρα, να επιστρέψουμε στην εργασία μας μετά από μόλις μία εβδομάδα και να συμμετάσχουμε σε κάθε είδους κοινωνική εκδή- λωση μετά από δύο εβδομάδες το πολύ. Μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες τεχνικές αφαίρεσης λίπους από στρατηγικά σημεία, όπως jowls, διπλοσάγονο, έντονες ρινοπαρειακές, ή πιο συχνά με μεταφορά λί- πους όπου αυτό απαιτείται, όπως κάτω από τα μάτια, στους κροτάφους ή στα ζυγωματικά, ενώ γίνεται και με νανομεταφορά λίπους (τεχνική μεσοθεραπείας λίπους) για ταυτόχρονη αποκατάσταση της σφρι- γηλότητας στην επιφάνεια του δέρματος και λείανση των λεπτών γραμμών. Τέλος, πραγματοποιείται μαζί με βλεφα- ροπλαστική, ενώ μέσω των ίδιων τομών μπορεί να γίνει και neck lift για ανόρθωση του λαιμού. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά, αλλά, όσο περνάει ο καιρός και ανάλογα και με τις συνδυαστικές τεχνικές, βελτιώνονται περαιτέρω.